Catalogus

Veilig betalen

U kunt uw bestelling direct online betalen via iDEAL / Mastercard / Visa

Veilig betalen

Privacyverklaring

Om het mogelijk te maken u van diensten van Roompot Shop te voorzien, is het nodig dat wij specifieke informatie van u registeren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben en is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2019.

Wie zijn wij?

Online shop services (hierna ook: Roompot Shop of Koos shop ) is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V. Roompot Service B.V. is gezamenlijk met Roompot Recreatie Beheer B.V. verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Beide entiteiten zijn gevestigd te Goes, aan de Schuverweg 2 (4462 HK).

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Het plaatsen van een bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de bestelling in behandeling te nemen.

NAW-gegevens en e-mailadres
Uw naam en adresgegevens registreren wij om de bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen rondom uw bestelling. De factuur ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.

Telefoonnummer

In het geval dat wij snel met u dienen te communiceren over een door u geplaatste bestelling of boeking kunnen wij telefonisch contact met u opnemen.

Gegevens in uw account
Bij het plaatsen van een bestelling wordt er automatisch een account voor u aangemaakt. In dit account worden uw contactgegevens geregistreerd en kunt u uw bestelgeschiedenis terug zien.

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Bezoek website

Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt.We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Roompot Shop is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

De Roompot Shop maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Contact met onze klantenservice

Onze klantenservice staat u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over uw bestelling.

Online contact
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw naam, woonplaats en e-mailadres geregistreerd. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken.

Telefonisch contact
Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice kunnen een aantal controlevragen aan u gesteld worden, om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen. Telefoongespreken nemen wij niet op.

Wat zijn de grondslagen?
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een bestelling. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Roompot Shop. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Voor verwerking van uw gegevens tijdens contactmomenten met onze klantenservice bestaat een gerechtvaardigd belang van de Roompot Shop. Wij zijn hierdoor in staat om uw vraag of opmerking in behandeling te kunnen nemen en u snel te kunnen voorzien van een antwoord.

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de aan u toegezonden facturen zeven jaar te bewaren.

Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De financiële administratie met betrekking tot de Roompot Shop bewaren wij 7 jaar. Dit betekent dat al uw gegevens en documenten die betrekking hebben op financiële transacties tussen u en de Roompot Shop nog 7 jaar na uw aankoop bewaard blijven.

Ontvangen of verzonden e-mailberichten en door u ingevulde contactformulieren bewaren wij maximaal 10 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering

Als uw persoonsgegevens door de Roompot Shop verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres: privacy@roompot.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk verzenden naar Roompot Shop, Postbus 6, 4460 AA, Goes. Roompot zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van de Roompot Shop thuishoren, dan kunt u Roompot vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (privacy@roompot.nl) of brief te sturen (Roompot, Postbus 6, 4460 AA, Goes ). Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.